Delen Duurzame Energie – Houten

Viveste is van mening dat iedereen moet kunnen profiteren van zonnestroom. Daarom heeft Viveste een project uitgewerkt voor huurders met een eigen dak via Wocozon, maar ook een project uitgewerkt voor huurders zonder eigen dak. Met Delen Duurzame Energie (DDE) – Houten maken we het voor huurders in Houten, die geen eigen dak hebben, mogelijk om ook van zonnestroom te profiteren.

Hiermee kunt u uw woonlasten verlagen en bijdragen aan het realiseren van de  duurzaamheiddoelstellingen zoals opgenomen in het klimaatakkoord. 

In Wijk bij Duurstede is reeds een project gestart met VolksWatt. Nu gaan we in Houten met DDE-Houten ook starten. Met DDE-Houten worden  zonnestroominstallaties op de grotere flats en appartementencomplexen gerealiseerd voor huurders die geen eigen dak hebben. De opgewekte stroom komt volledig ten goede aan de huurders van Viveste die lid zijn van DDE-Houten.

Maak ook gebruik van een – heel – aantrekkelijke rijksregeling
Als u lid wordt van deze energie-coöperatie draagt u bij aan de verduurzaming van uw woonomgeving. En profiteert u bovendien van een heel aantrekkelijke landelijke regeling uit het Energie-Akkoord: de Regeling Verlaagd Tarief. Deze regeling zorgt ervoor dat leden van energie-coöperaties geen energiebelasting (en BTW daarover) meer hoeven te betalen. Wist u dat de energiebelasting en de BTW daarover, meer dan de helft uitmaakt van het bedrag dat u aan elektriciteit aan uw energiebedrijf overmaakt? De verwachting is dat deelname aan de energie-coöperatie u 4 tot 6 cent per kWh scheelt. Bij een jaarverbruik van 2.500 kWh komt dat neer op € 100,- tot € 150,- per jaar!

Geen eigen investering nodig
De rijksregeling is niet nieuw. Wel nieuw is het dat u als lid zelf niets hoeft te investeren in de zonnepanelen die op andermans dak worden gelegd. DDE-Houten heeft ook de financiering voor u geregeld. Het enige dat u hoeft te doen is lid te worden van de energie-coöperatie – dit is gratis! – en over te stappen naar energiebedrijf Greenchoice. Omdat zij over een vereiste leveringsvergunning beschikken, kunnen zij de ontheffing van de energiebelasting met u verrekenen.

Wees er snel bij!
De energie-coöperatie gaat van start als er genoeg leden zijn. Wees er snel bij, want de eerste daken die we samen met Viveste hebben uitgekozen bieden voldoende ruimte voor ongeveer 70 deelnemers. Mocht u te laat zijn om zich hiervoor op te geven: wees gerust, we zijn nu al bezig andere daken te zoeken om – uw – panelen op te gaan leggen.

Lid worden van DDE-Houten?

Momenteel zijn we erg druk met de voorbereidingen voor de eerste locaties. We voeren gesprekken met organisaties die verantwoordelijk zijn voor de elektriciteitskabels in de grond en met financiers over de kosten. Zodra deze kosten duidelijk zijn kunnen wij een definitieve prijs per kWh berekenen en de aspirant leden een voorstel doen. Ook peilen we hoeveel belangstelling er is onder inwoners, om mee te doen.

Stap 1: aspirant-lid worden

Heeft u ook belangstelling? Dan kunt u nu alvast aspirant-lid worden. Dat verplicht u nog tot niets, maar geeft u wel voorrang als straks op de eerste daken zonnepanelen worden gelegd. We werken namelijk volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Stap 2: echt lid worden

Als alle besprekingen met de relevante organisaties zijn gevoerd en de berekeningen gemaakt, dan wordt duidelijk welk – lagere! – tarief we inwoners kunnen aanbieden. Dit vertellen we als eerste aan degenen die al aspirant-lid zijn. Zij krijgen als eerste de mogelijkheid lid te worden.

Samenvattend: als u belangstelling heeft voor deelname aan energie-coöperatie DDE- Houten, dan kunt u op dit moment alleen nog aspirant-lid worden. Dit verplicht u nog tot niets, maar zorgt er wel voor dat we u binnenkort – waarschijnlijk voor september 2019 – als eerste op de hoogte stellen van het definitieve aanbod (hoeveel cent betaalt u voor één kilowattuur?). U heeft dan ook voorrang bij het beslissen of u echt lid wilt worden; de kans dat u dan 1 van de 70 huishoudens bent die aan de eerste projecten deel kan nemen is dan groot.

Nieuws

5 februari 2020

Financiering fase 1 is rond

Energiefonds Utrecht levert de lening voor de investering voor fase 1 bij Viveste.
16 december 2019

Informatieavond

Woensdag 20 november is er een informatieavond over ons zonnestroomproject geweest. Aan circa 75 bewoners is uitleg gegeven en gelegenheid om vragen te stellen.

Meld je aan en word lid!

Aanhef: MevrouwMijnheer