Hoe werkt het?

Lagere energiekosten zonder zelf te investeren in zonnepanelen? Dat klinkt misschien te mooi om waar te zijn. Toch is het zo, omdat Delen Duurzame Energie slim samenwerkt met partijen als de gemeente, de Belastingdienst, financiers en woningcorporaties. En daardoor betaal jij uiteindelijk minder energiekosten. Hoe dat werkt?

Energieverbruik kan leiden tot milieuvervuiling (uitstoot van broeikasgassen en verzuring) en de fossiele brandstoffen raken op. Daarom betalen alle huishoudens in Nederland energiebelasting. Die energiebelasting maakt energieverbruik duurder. De overheid hoopt dat mensen op deze manier zuiniger met energie omgaan.

Delen Duurzame Energie staat achter deze boodschap van de overheid en springt hier op twee manieren op in:

  1. De besteding van de energiebelasting

De overheid investeert de energiebelasting in grote, duurzame projecten, zoals windmolenparken op zee. Hierdoor werkt de overheid aan een groenere toekomst. Maar er bestaan ook andere mogelijkheden om de energiebelasting te besteden! Namelijk in kleine, lokale projecten bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op flats, appartementen en (huur)woningen. Hierdoor werk je samen aan een groene, duurzame buurt. Delen Duurzame Energie helpt de overheid en de inwoners van Nederland om voor deze route te kiezen.

  1. Het betalen van energiebelasting

De energiebelasting die jij als inwoner van Nederland betaalt is erg hoog: bijna de helft van jouw energierekening. Wanneer je lokaal duurzame energie opwekt (bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen) hoef je geen energiebelasting meer te betalen. Deze regeling geldt ook voor mensen die lid zijn van een coöperatie die lokaal duurzame energie opwekt. Delen Duurzame Energie doet dit! Alle leden van de coöperaties van Delen Duurzame Energie hoeven daardoor geen energiebelasting te betalen. Jouw energierekening valt daardoor flink lager uit. Wel betaal je een kleine bijdrage voor de kosten die de coöperatie maakt.

Belangrijk
Hoe veel geld jij uiteindelijk bespaart op jouw energierekening is dus afhankelijk van een aantal zaken: de vaste kostenposten voor de coöperatie (zoals aanschaf, onderhoud en verzekering van de zonnepanelen) en de lokale aspecten (zoals de regio waar je woont, regels van de gemeente en aanpassingen in de technische installaties). Bekijk bij de coöperatie van jouw gemeente welke tarieven voor jou gelden en hoeveel jij kunt besparen op jouw energiekosten.

Doe jij al mee? Wij regelen alles!
Delen Duurzame Energie richt per woningcorporatie een ‘energiecoöperatie’ op. Deze coöperatie regelt alles rondom het zonneproject. Doe jij mee? Dan is het belangrijk dat je lid bent van de energiecoöperatie Delen Duurzame Energie (dit is gratis) én dat je jouw energie krijgt via Greenchoice. Greenchoice stuurt je dan elke maand een energierekening.

Onze werkwijze
Delen Duurzame Energie start een energiecoöperatie bij 40 leden. Het is dus belangrijk dat jij en jouw buurtbewoners snel lid worden. Hebben we genoeg leden? Dan leggen we zonnepanelen op het dak van bijvoorbeeld een flat in de buurt. Zijn er daarna weer voldoende leden? Dan gaan we naar het volgende dak. Sta je bij de eerste installatie op de wachtlijst? Dan ben je bij de tweede installatie als eerste aan de beurt.

    Meld je aan en word lid!

    Aanhef: MevrouwMijnheer