Hoe werkt het zakelijk

Lagere energiekosten als huurder, zonder dat zij zelf hoeven investeren in zonnepanelen? Dat klinkt misschien te mooi om waar te zijn. Toch is het zo, omdat Delen Duurzame Energie slim samenwerkt met partijen als de gemeente, RVO, financiers en woningcorporaties. En daardoor betaalt de huurder uiteindelijk minder energiekosten en dragen we bij aan het bestrijden van energie armoede. Hoe dat werkt?

Alle huishoudens in Nederland betalen energiebelasting. Die energiebelasting maakt energieverbruik duurder. De overheid hoopt dat mensen op deze manier zuiniger met energie omgaan. Delen Duurzame Energie staat achter deze boodschap van de overheid en springt hier op in:

1. De besteding van de energiebelasting

De overheid investeert de energiebelasting in grote, duurzame projecten, zoals windmolenparken op zee. Hierdoor werkt de overheid aan een groenere toekomst. Maar er bestaan ook andere mogelijkheden om de energiebelasting te besteden! Namelijk in kleine, lokale projecten bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op flats, appartementen en (huur)woningen. Hierdoor werken we samen aan een groene, duurzame buurt. Delen Duurzame Energie helpt de overheid en de inwoners van Nederland om voor deze route te kiezen.

2. Het betalen van energiebelasting

Wanneer je lokaal duurzame energie opwekt (bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen) kun je in aanmerking komen voor Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Voor duurzame opgewekte energie ontvang je vanuit de SCE een bedrag per opgewekte kWh voor een periode 15 jaar. Deze regeling geldt voor mensen die lid zijn van een energiecoöperatie die lokaal duurzame energie opwekt. Delen Duurzame Energie richt energiecoöperaties op voor huurders! Alle leden van de coöperaties van Delen Duurzame Energie krijgen hierdoor een lager elektra tarief. Hun energierekening valt daardoor flink lager uit. Wel betalen ze een kleine bijdrage voor de kosten die de coöperatie maakt.

Deze mensen zijn al enthousiast over Delen Duurzame Energie!

Onze zonnestroominstallaties

lijst wordt aangeleverd

    Meld je aan en word lid!

    Aanhef: MevrouwMijnheer