Delen Duurzame Energie – Geertruidenberg

Delen Duurzame Energie (DDE) – Geertruidenberg: energie-coöperatie in oprichting

DDE-Geertruidenberg is de energie-coöperatie zoals die in de gemeente Geertruidenberg momenteel in opdracht van de gemeente Geertruidenberg wordt opgericht. De gemeente heeft net als alle gemeenten in Nederland ambitieuze doelstellingen op het gebied van verduurzaming. Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen is hier een belangrijk onderdeel van.

Gemeente helpt haar inwoners
Naast dat de gemeente Geertruidenberg zelf het goede voorbeeld wil geven, wil zij vooral ook haar inwoners graag stimuleren duurzame energie op te wekken en ze hierbij helpen. Daarom organiseert zij alweer voor de tweede keer een collectieve inkoopactie zonnepanelen. Maar niet iedere inwoner kán zelf zonnepanelen aanschaffen. Omdat men er het geld niet voor heeft, of geen (geschikt) dak. Of men heeft wel een dak, maar daar kunnen niet voldoende zonnepanelen op om het eigen verbruik mee op te wekken.

Zonnepanelen niet op eigen dak, maar op dak gebouwen gemeente
Om die inwoners in staat te stellen tóch ook een bijdrage te leveren aan de opwek van duurzame energie, heeft zij Delen Duurzame Energie opdracht gegeven energie-coöperatie DDE-Geertruidenberg op te richten. Zij heeft voor Delen Duurzame Energie gekozen omdat zij als enige in Nederland een energiecoöperatie kunnen oprichten waarbij de leden niet zelf in de zonnepanelen hoeven te investeren. Die investering is vanuit de rijksoverheid en banken geregeld en meegenomen in de opzet van de coöperatie.

Het enige dat inwoners die lid willen worden hoeven te doen, is lid worden van de en energiecoöperatie (dit is gratis) en – voor elektriciteit – over te stappen naar energiebedrijf Greenchoice.

Informatieavonden op 5 en 13 juni
Over zowel de collectieve inkoopactie als de op te richten energie-coöperatie kunt u als inwoner van Geertruidenberg tijdens twee informatiebijeenkomsten meer informatie krijgen. De eerste avond – 5 juni – was met meer dan 150 man alvast druk bezocht! Hou de agenda van de gemeente in de gaten: waarschijnlijk volgen er deze zomer/ dit najaar verdere informatie over de ontwikkelingen rond DDE-Geertruidenberg.

De eerste 3 locaties zijn bekend!
De eerste 3 locaties waar zonnepanelen op het dak van gemeente-gebouwen worden gelegd, zijn bekend!

Het gaat om de volgende 3 locaties:

  • Het gemeentehuis
  • De brandweerkazerne
  • De gemeente loods aan [……]
  • Op de daken van deze 3 locaties kunnen in totaal 692 zonnepanelen worden geplaatst. Uitgaande van een jaarverbruik van 2.500 kWh, kan hiermee de elektriciteit worden opgewekt voor circa 70 huishoudens.

Lid worden van DDE-Geertruidenberg?

Momenteel zijn we erg druk met de voorbereidingen voor de eerste locaties. We voeren gesprekken met organisaties die verantwoordelijk zijn voor de elektriciteitskabels in de grond en met financiers over de kosten. Zodra deze kosten duidelijk zijn kunnen wij een definitieve prijs per kWh berekenen en de aspirant leden een voorstel doen. Ook peilen we hoeveel belangstelling er is onder inwoners, om mee te doen.

Stap 1: aspirant-lid worden

Heeft u ook belangstelling? Dan kunt u nu alvast aspirant-lid worden. Dat verplicht u nog tot niets, maar geeft u wel voorrang als straks op de eerste daken zonnepanelen worden gelegd. We werken namelijk volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Stap 2: echt lid worden

Als alle besprekingen met de relevante organisaties zijn gevoerd en de berekeningen gemaakt, dan wordt duidelijk welk – lagere! – tarief we inwoners kunnen aanbieden. Dit vertellen we als eerste aan degenen die al aspirant-lid zijn. Zij krijgen als eerste de mogelijkheid lid te worden.

Samenvattend: als u belangstelling heeft voor deelname aan energie-coöperatie DDE-Geertruidenberg, dan kunt u op dit moment alleen nog aspirant-lid worden. Dit verplicht u nog tot niets, maar zorgt er wel voor dat we u binnenkort – waarschijnlijk voor september 2019 – als eerste op de hoogte stellen van het definitieve aanbod (hoeveel cent betaalt u voor één kilowattuur?). U heeft dan ook voorrang bij het beslissen of u echt lid wilt worden; de kans dat u dan 1 van de 70 huishoudens bent die aan de eerste 3 projecten deel kan nemen is dan groot.

    Meld je aan en word lid!

    Aanhef: MevrouwMijnheer