Wij delen duurzame energie
Zonnestroom voor iedereen!
Doe mee met de coöperatieve beweging

Disclaimer
Dit is de website van Delen Duurzame Energie. Een merk van INNAX, gevestigd in de gemeente Veenendaal. Deze site is met grote zorg samengesteld. Ondanks alles kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk als u schade lijdt als gevolg van het gebruik van deze website. Ook kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens zoals die op deze site worden weergegeven.

 

Copyright
Het is niet toegestaan om materiaal op deze website te kopiëren, reproduceren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van INNAX

 

Privacyverklaring
INNAX is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
INNAX
Industrielaan 34
3903 AD Veenendaal
info@DelenDuurzameEnergie.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
INNAX verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@DelenDuurzameEnergie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
INNAX verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Zodat we de energieleverancier u een aanbod kunnen laten doen om onze opgewekte zonnestroom te kunnen leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
INNAX neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van INNAX) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
INNAX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
INNAX verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. INNAX blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.