Wij delen duurzame energie
Zonnestroom voor iedereen!
Doe mee met de coöperatieve beweging

Onze visie

De kracht van lokale energiegemeenschappen

Een blik in de toekomst…

In 2040 is de energietransitie in volle gang en hebben ruim twee miljoen huishoudens zich aangesloten bij lokale energiecoöperaties, waarvan meer dan 60% in het sociale huursegment. Energiecoöperaties bleken dé oplossing te zijn voor huurders, particuliere woningeigenaren en VvE’s die onvoldoende middelen hebben om zelf te investeren in verduurzaming. Althans, mits we nú in actie komen.

Toenemende energiearmoede

De energiecrisis van 2021 heeft ons doen beseffen hoe afhankelijk we zijn van energie-exporterende landen. Dit heeft geleid tot hoge energieprijzen en een groeiend probleem van energiearmoede onder vele huishoudens. Het Klimaatakkoord (2019) legt bij de transitie naar duurzame warmte vooral de nadruk op grootschalige warmtenetten in publieke handen. Door de focus en complexiteit ontbreekt het echter aan tegenkrachten tegen de positie van de grote energiebedrijven. De traagheid in besluitvorming, het lange tijdspad van de energie- en warmtetransitie én de blijvend hoge energietarieven is aanleiding om het heft samen in eigen hand te nemen: we starten de coöperatieve beweging!

Lokale warmtenetten

Energiecoöperaties bieden burgers de mogelijkheid om zelf energie op te wekken en kleinschalige lokale warmtenetten te realiseren, waardoor ze meer inspraak en betrokkenheid krijgen in de warmtetransitie en, niet onbelangrijk, onafhankelijk worden van de grote energiebedrijven. Het Deense coöperatiemodel is hiervan een goed voorbeeld, waarbij eigenaar-bewoners zelf de zeggenschap hebben over de energie- en warmtevoorzieningen, en hun besparingen maximaliseren.

Sociale verbinding en draagvlak

Deze coöperatieve aanpak leidt tegelijk tot sociale verbinding en draagvlak voor verdere woningverduurzaming en geeft invulling aan een aantal Global Goals van de Verenigde Naties, zoals betaalbare duurzame energie, vermindering van ongelijkheid, armoedebestrijding en duurzame steden & gemeenschappen.

Lees de uitgebreide versie van onze visie.

Sluit je aan bij de coöperatieve beweging

Wij nodigen woningcorporaties en gemeenten uit om samen met ons op te trekken in het realiseren van lokale energiecoöperaties voor huurders. Doe mee met de coöperatieve beweging!

Doe mee